Strategické plánování

Strategické plánování je procesem náročným, vyžadujícím vysokou míru kreativity a znalostí, které jsou podepřeny bohatou praxí. Jedná se o proces tvůrčí, na jehož počátku stojí konkrétní cíle, výsledkem je pak konkrétní strategie – tj. cesta k dosažení cíle či lépe řečeno – způsob, jak po této cestě jít bez střetů a pádů. Strategie rozvoje či vedení podnikatelského subjektu jde ruku v ruce s ostatními nástroji marketingu a managementu, čerpá z dat získaných analýzami a jinými procesy.

Naše doporučení:

Pokud chcete existovat jako podnikatelský či jiný hospodářsko-soutěžní subjekt, musíte mít základní soustavu idejí a cílů, za kterými hodláte jít – předmět činnosti není kategorií formální, je smyslem existence. Aby jeho naplňování bylo především příjemným předsevzetím, je nutno mít vlastní strategii, která se později může stát i vašim rozlišovacím znakem v rámci trhu. Ve velkých bitvách mají úspěch vždy stratégové. Nechte si zpracovat strategický plán ušitý na míru!