Reklama v tisku

„Tisková reklama funguje!“ tvrdila před několika lety kampaň, jejímž úkolem bylo zvednout zájem inzerentů o tuto formu propagace. A není důvod sloganu nevěřit. Co si budeme povídat, i když například online reklama získává na popularitě, počítač si na dlouhou cestu vlakem nejspíš ke čtení neotevřete a na zkrácení dlouhé chvíle na toaletě taky není úplně ideálním společníkem. Na rozdíl od vašeho oblíbeného časopisu.

Naše doporučení:

Reklama v tisku existuje od doby prvních novin a bezesporu se jedná o nejběžnější formu propagace produktů. V současné době vzniká dojem, že tato podoba reklamy je systematicky vytlačována médii, které nejsou výlučně závislé na hmotném nosiči (rádio, internet, televize). Nenechte se zmást. tisková reklama stále představuje velmi účinný nástroj, jak informovat potenciální zákazníky, že existujete.