Externí public relations

„V chápání PR se veřejnost dělí na vnitřní a vnější. Vnější veřejností se rozumí nejen zákazníci, ale také dodavatelé, investoři, komunita, potažmo celá společnost,“ říká Wikipedie a my jí dáváme za pravdu. Než ale pročítat teoretické poučky je lepší vrhnout se přímo do praxe externího PR. Je zábavná a pestrá, věřte nám.

Naše doporučení:

Vztahy se zaměstnanci a také mezi nimi (tedy interní PR) jsou důležité, mnoho společností však podceňuje způsob, jakým ji vnímá veřejnost – zákazníci nebo třeba i sousedé ze stejně čtvrti. Buďte chytřejší a umožněte jim, aby vás brali takové, jací ve skutečnosti jste – jedineční ve svém oboru a zodpovědní ve svém přístupu. tohoto cíle lze dosáhnout vhodnou kombinací nástrojů vnějších public relations.