Odpovědní zásilka

„Žádáš-li přesnou a jednoznačnou odpověď, musíš položit ještě jednoznačnější otázku.“ To však mnohdy nestačí, ještě je nutné vědět, jakou formou otázku položit! Zacilte své zákazníky díky odpovědní zásilce – zpětná vazba je zajištěna tím, že zákazník při odesílání odpovědní zásilky takzvaně „volá na účet volaného“. Vhodná je kombinace odpovědní zásilky s jiným marketingovým nástrojem.

Naše doporučení:
Odpovědní zásilka může mít více podob, poslat můžete klasický dopis či dokonce balík. Obsahuje soustavu otázek, jež mohou být tzv. testové nebo otevřené. Kvalita zpětné vazby se dá pozitivně ovlivnit kombinací s jiným marketingovým nástrojem, např. direct mailem. Základní zásadou je osvobození zákazníka od nutných plateb spojených s podáním zásilky k poštovní přepravě – poštovné hradí příjemce.