Directmail

„Prosím, nevhazujte reklamní letáky a tiskoviny“ – obvyklý štítek na mnoha schránkách jako ochrana před záplavou reklamních materiálů různých podnikatelů. Odstraňte anonymitu a získejte si své zákazníky pomocí nástroje z rodiny direct marketingu, direct mailem. Oslovte klienty jménem, počítejte s nimi, dejte jim najevo, že nejsou jedněmi z mnoha. Individuální péče a služby se v dnešní době počítají.

Naše doporučení:
Direct mail či moderní elektronická verze direct e-mail je formou realizace direct marketingu – umožňuje vymezit cílovou skupinu dle konkrétních parametrů, implementace tohoto nástroje probíhá velmi rychle, náklady minimální a i zpětná vazba od adresáta je prakticky okamžitá. Direct e-mail umožňuje sledovat úspěšnost tohoto nástroje i díky evidenci jednotlivých operací s předmětným mailem – počet odpovědí, prokliků apod. Právě snadná měřitelnost efektivity direct (e-)mailů je jednou z velkých výhod této formy komunikace se zákazníky.