Přímý marketing

Direct marketing nebo, chcete-li, přímý marketing dovoluje klienty oslovovat přímo, většinou bez použití médií – na rozdíl od reklamy. Nástroje direct marketingu se rozlišují převážně dle komunikačních technologií, které umožňují cílovou skupinu oslovit bezprostředně – direct mail, odpovědní zásilka ad. Další podstatnou výhodou direct marketingu je snazší tvorba zpětné vazby (poštovní zásilky a mail, telemarketing...).

Naše doporučení:
Direct mareting nebo, jak již bylo řečeno výše, marketing přímý je termínem, který zahrnuje široké penzum marketingových nástrojů. Právě tato skutečnost vám dovolí individuálně zvolit (po předchozí analýze trhu, cílové skupiny, jejího zaměření atd.) konkrétní marketingový instrument, který se následně vykáže vysokou efektivitou. Díky tomu vaše podnikatelské kroky vytvoří pozitivní efekt ve vztahu k image a goodwill společnosti.