Právní poradenství v oblasti marketingu

Marketing sice není odvětvím, které by mělo svoji vlastní právní úpravu, to však neznamená, že by v této oblasti občas každá společnost nepotřebovala právní radu. Zvláště s novými trendy, které se v posledních letech v marketingu objevují, přicházejí také specifické právní problémy. Jako typický příklad jmenujme online marketing a s ním související právo informačních a komunikačních technologií.

Naše doporučení:

Rádi byste se pustili do neprozkoumaných oblastí internetového marketingu, ale bojíte se právních úskalí, na která byste mohli narazit? Bylo by chybou jen z toho důvodu svůj záměr vzdát a zůstat kvůli tomu pozadu za konkurencí. Najměte si raději odborníky na tuto oblast, kteří vám poradí, jak hladce proplout mezi nástrahami českého, ale i mezinárodního práva.