Vývoj koceptu a idey aplikace

Mějme dva body na časové přímce. První z nich označuje ideu, že firma by potřebovala naprogramovat aplikaci, která by jí usnadnila plnění určitých úkolu. Druhý bod pak značí uvedení tohoto software do provozu. Jaká je vzdálenost mezi těmito dvěma body? Záleží na tom, zda si k vývoji aplikace přizvete odborníky, nebo se ji pokusíte vytvořit vlastními silami. První způsob bývá o mnoho kratší a cesta mezi body znatelně méně trnitá.

Naše doporučení:

Než se pustíte do realizace zamýšlené aplikace, zastavte se na chvíli a položte si pár otázek. Mám jasnou představu o tom, co by měl program umět a jak by měl vypadat? Zeptali jsme se budoucích uživatelů, jaké funkce by jim usnadnily jejich práci? Co od aplikace očekávám a jsou tato očekávání realistická? Zodpovězením těchto bodů si ušetříte mnoho času starostí.