Internet a extranet

Intranet & extranet

Intranet tvoří základ pro interní komunikaci, bez extranetu se těžko obejdete, pokud potřebujete efektivně komunikovat se svými obchodními partnery či dodavateli. Ano, ústředním pojmem je zde „komunikace“, a to komunikace efektivní a šetřící čas. Navíc se intranet a extranet dají provázat s dalšími systémy, které máte ve společnosti k dispozici. Spojením s CRM systémem může například vzniknout silný nástroj k udržení si stávajících zákazníků.

Naše doporučení:

Pokud máte pocit, že extranet a intranet jsou tím pravým, co by mohlo vaší společnosti pomoci, rozhodněte se pro ně, ale dejte pozor, abyste celý proces neuspěchali. Přizpůsobte technologie strategii firmy, aby vám dobře sloužily a mohly vaši společnost dále rozvinout. Jestliže to tak neuděláte, může se lehce stát, že aplikace nakonec nebude nikdo používat. I z tohoto důvodu doporučujeme nezapomenout na školení práce s novým systémem.