CRM systém

CRM systém

Zkratka CRM vznikla z termínu Costumer Relationship Management, do čestiny překládaný jako řízení vztahů se zákazníky. Jedním z prostředků bývá shromažďování informací o klientech, díky kterému víte například, kdy a co u vás daný zákazník nakoupil a co ho zajímalo. Sbírání a vyhodnocování těchto údajů výrazně usnadňují CRM systémy. Díky automatizaci je ještě snazší znát potřeby svých klientů, dosáhnout efektivnější komunikace a navázat s nimi dlouhodobý vztah výhodný pro obě strany.

Naše doporučení:

CRM systém vám díky shromáždění a vytřídění důležitých informací pomůže k efektivnější komunikaci s vašimi zákazníky, tedy i k jejich větší spokojenosti. Pokud zákazník vašim zaměstnancům z jednoho oddělení o sobě něco sdělil, určitě ocení, když se ho na tu samou věc nebudou jejich kolegové z jiné divize ptát znovu. A pozor – zákazníky myslíme také obchodní partnery, dodavatele i další osoby, které přicházejí do styku s vaší firmou.