Interní komunikace

Pokud chcete loajální zaměstnance, musíte s nimi pracovat. Interní komunikace zahrnuje komplexní proces od náboru zaměstnanců (takových, kteří mají přirozený vztah k firemním hodnotám) přes programy pro nováčky, vzdělávací a podpůrné programy pro stávající zaměstnance, tvorbu a rozvoj prostředků interní komunikace (intranety, nástěnky, zpravodaje...) a samozřejmě mechanismus zpětné vazby a vyhodnocení těchto aktivit.

Hodně firem zaměřuje své marketingové aktivity hlavně na to, jak jsou vnímány navenek, a snadno zapomínají, že kvalitní zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu firmy. A taky důležitou cílovou skupinou. Měli by být dostatečně motivovaní, loajální, sdílet firemní vizi, misi a hodnoty a vědět, že firma jejich hlasu naslouchá. Není možné chovat se k zákazníkům lépe a radostněji než k vlastním zaměstnancům. Vaši zaměstnanci to totiž jednoho dne vynesou ven a vaší pracně budované „externí“ image je rázem konec.