Event marketing

Soubor marketingových instrumentů, který se uplatňuje v dimenzi BTL (below the line), lze aplikovat například při zavádění nového výrobku, prezentaci inovací, pro zvýšení prodeje stávajících služeb apod. Operační cíle event marketingu spočívají ve vytvoření asociace společenské, kulturní či sportovní akce s vaším výrobkem, potenciální zákazník si touto vazbou zakotví váš výrobek ve struktuře trhu.

Naše doporučení:
Pobavte své klienty a zároveň spojte několik marketingových nástrojů v jeden – správnou volbou je event marketing! Společenská, kulturní nebo sportovní akce s prezentací a prodejem vašich produktů či nabídkou vašich služeb dostatečně potěší jak vás, tak vaše zákazníky či obchodní partnery – rozviřte klidné vody tichého odpoledne a zapište se zábavnou formou do paměti všech návštěvníků.